Het Open Huis

Het Open Huis van de drie locaties is inmiddels geweest. Heeft u dit gemist en wilt u toch een kijkje nemen in (een van de) scholen? Dat kan.

RSG, Lijsterbesstraat

Op 12, 13 en 15 februari en op 12 en 13 maart is er de gelegenheid om een rondleiding bij te wonen op RSG Tromp Meesters, Lijsterbesstraat.

Hiervoor kunt u zich opgeven via deze link:

Opgaveformulier inloopdagen RSG Tromp Meesters, Lijsterbesstraat 

RSG, Stationsstraat

Voor informatie en een bezoek kunt u contact opnemen met afdelingsleider Praktijkonderwijs, meneer Bennen, r.l.bennen@rsgtrompmeesters.nl

SG Eekeringe

Voor informatie en een bezoek kunt u contact opnemen met leerjaarcoordinator leerjaar 1, meneer Wiersma, fwiersma@eekeringe.nl

RSG Tromp Meesters

pro, pro-plus, vmbo plus, basis en kader (extra ondersteuning), mavo, havo, atheneum en gymnasium

Video's RSG Tromp Meesters

Bekijk hier de video's over de dagelijkse gang van zaken, ons Onderwijsatelier, DOTEAS, de leerlingenvereniging, nieuw vak in de brugklas, Sportklas, Praktijkonderwijs, enz.!

SG Eekeringe

vmbo basis, vmbo kader, mavo

Video's SG Eekeringe

Bekijk hier de video's over Zorg & Welzijn, Dienstverlening & Producten, Techniek (b.v. Produceren, Installeren en Energie, etc.), Algemene vakken, Cultuurklas enz.!